Historické pamiatky

Národné kultúrne pamiatky a historické objekty

Obec Budimír je bohatá na kultúrne pamiatky. Na pomerne malej ploche sa tu nachádza päť národných kultúrnych pamiatok - mladší kaštieľ, starší kaštieľ, panská kúria, socha sv. Floriána a historický park. Nájdete tu aj ďalšie zaujímavé historické objekty - rím. kat. kostol Povýšenia sv. Kríža, starý evanjelický kostol, historické sýpky a želiarsky dom. Kultúrne a prírodné bohatstvo ponúkajú aj okolité obce.

Predpokladá sa, že kostol tu stál už na začiatku 14. storočia. V zmienke o kostole z roku 1666 sa píše, že je tu schátralý kamenný kostol. Zachované záznamy z rokov 1656 - 1722 hovoria o tom, že vplyvom zmien náboženskej skladby obyvateľstva počas stavovských povstaní ho striedavo užívali katolíci, kalvíni aj luteráni. Po tomto zdĺhavom striedaní...

Základy kaplnky boli položené v roku 1797 v Ujházyho záhrade (dnes historický park). Kaplnka bola dokončená v roku 1798 v klasicistickom slohu a v tom istom roku, 26. augusta, bola posvätená. Kostol dala postaviť vdova Anna Rosina Ujházyová rod. Pulszká. Kostol bol postavený z kameňa a bol krytý šindľom. V roku 1866 dostal novú strechu. Pod...

V obci sa ešte v nedávnej minulosti nachádzali tri pomerne vzácne historické barokové sochy: sv. Florián, sv. Vendelín a sv. Donat. V súčasnosti je iba jedna z nich, a to socha sv. Floriána inštalovaná na pôvodnom mieste. Všetky tieto plastiky sú vytvorené z pieskovcového kameňa. Podľa analýz všetky tri plastiky pochádzajú od toho istého autora, s...

Pôvodne anglický park bol vybudovaný v druhej polovici 19. stor. Dnešná dispozícia je iba torzom pôvodnej parkovej výsadby, no zachované fragmenty z dendrologického hľadiska aj tak predstavujú vzácny genofond. Historický park v obci Budimír je významnou plochou verejnej zelene v centre obce a je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom...

Panská kúria

17.05.2020

Kúria bola postavená v prvej polovici 17. storočia v neskororenesančnom slohu. Prestavali ju v druhej tretine 18. storočia a na začiatku 19. storočia dostala terajššiu klasicistickú podobu. Pri prestavbe vymenili manzardovú strechu za valbovú. Je to prízemná obd從niková budova s hladkými fasádami a jednoduchými symetricky riešenými oknami. Hlavný...

Architektonicky pozoruhodný objekt kaštieľa v Budimíre je svojou polohou a impozantnosťou dobre viditeľný v smere príchodu od Košíc. Nachádza sa neďaleko odbočky z diaľnice spájajúcej Košice s Prešovom v juhovýchodnej časti obce Budimír, ležiacej v Košickej kotline v údolí rieky Torysy. Je zapísaný v Zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok SR (NKP...

Želiarsky dom

17.05.2020

Nenápadná stavba vedľa hlavnej cesty "furmanca" Košice - Prešov, pochádzajúca z 18. alebo 19. storočia, má 200, 300, možno aj viac rokov. Ktovie. O výstavbe, prestavbách, či dedičstvách takýchto objektov, na rozdiel od panských (šľachtických) sídiel, sa presné záznamy nerobili. Podstatné ale je, že chyžka stojí na pôvodnom mieste a takmer v...

K obidvom kaštieľom v obci patria mohutné historické sýpky. Sú to masívne trojpodlažné, podpivničené objekty postavené v 18. storočí. Upútajú hrúbkou múrov (na prízemí takmer celý meter) a klenbovými stropmi. Pôvodne slúžili ako strategické zásobárne obilia pre celé panstvo. Pod sýpkami sa nachádzajú priestranné, hlboké pivnice, ktoré pôvodne...