Historické pamiatky

Národné kultúrne pamiatky a historické objekty

Obec Budimír je bohatá na kultúrne pamiatky. Na pomerne malej ploche sa tu nachádza päť národných kultúrnych pamiatok - mladší kaštieľ, starší kaštieľ, panská kúria, socha sv. Floriána a historický park. Nájdete tu aj ďalšie zaujímavé historické objekty - rím. kat. kostol Povýšenia sv. Kríža, starý evanjelický kostol, historické sýpky a želiarsky dom. Kultúrne a prírodné bohatstvo ponúkajú aj okolité obce.