Historické pamiatky

Národné kultúrne pamiatky a historické objekty

Obec Budimír je bohatá na kultúrne pamiatky. Na pomerne malej ploche sa tu nachádza päť národných kultúrnych pamiatok - mladší kaštieľ, starší kaštieľ, panská kúria, socha sv. Floriána a historický park. Nájdete tu aj ďalšie zaujímavé historické objekty - rím. kat. kostol Povýšenia sv. Kríža, starý evanjelický kostol, historické sýpky a želiarsky dom. Kultúrne a prírodné bohatstvo ponúkajú aj okolité obce.

Obrázky skvele doplnia obsah článku a vzbudia v čitateľoch záujem ho otvoriť. Prvý obrázok sa zároveň zobrazí aj v náhľade. Zaujímavý úvodný obrázok vám tak pomôže zvýšiť atraktivitu vášho článku.

Želiarsky dom

17.05.2020

Nenápadná stavba vedľa hlavnej cesty "furmanca" Košice - Prešov, pochádzajúca z 18. alebo 19. storočia, má 200, 300, možno aj viac rokov. Ktovie. O výstavbe, prestavbách, či dedičstvách takýchto objektov, na rozdiel od panských (šľachtických) sídiel, sa presné záznamy nerobili. Podstatné ale je, že chyžka stojí na pôvodnom mieste a takmer v...

Kaštieľ je zapísaný v Zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok SR (NKP č. 413/1). Archeologický výskum zistil, že kaštieľ bol postavený na mieste gotického hrádku. Výsledky výskumu potvrdili existenciu stredovekého opevneného sídla, kooptovaného v ďalších stavebných fázach prestavieb objektu. Poloha a charakter stavby nasvedčujú tomu, že pôvodný...

Mladší kaštieľ bol postavený v druhej tretine 18. storočia. Je to klasicistická tereziánska stavba s neskoršími vnútornými úpravami z 19. a 20. storočia. Objekt je zapísaný v Zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok SR (NKP č. 414/0). Po posledných stavebných úpravách dostal kaštieľ charakter panského sídla a slúžil najmä vetve šľachtickej rodiny...

Panská kúria

17.05.2020

Objekt kúrie bol postavený v 17. stor. V druhej tretine 18. stor. a v prvej tretine 19. stor. ho klasicisticky prestavali. Kúria bola bočnými krídlami kaštieľa pôvodne prepojená s protiľahlou hospodárskou budovou - kočiarňou a s kaštieľom. Prepojením sa vytvorilo uzavreté priestranstvo štvorcového tvaru. Hospodárska budova a stavby prepojenia boli...

Obrázky skvele doplnia obsah článku a vzbudia v čitateľoch záujem ho otvoriť. Prvý obrázok sa zároveň zobrazí aj v náhľade. Zaujímavý úvodný obrázok vám tak pomôže zvýšiť atraktivitu vášho článku.

Obrázky skvele doplnia obsah článku a vzbudia v čitateľoch záujem ho otvoriť. Prvý obrázok sa zároveň zobrazí aj v náhľade. Zaujímavý úvodný obrázok vám tak pomôže zvýšiť atraktivitu vášho článku.

Obrázky skvele doplnia obsah článku a vzbudia v čitateľoch záujem ho otvoriť. Prvý obrázok sa zároveň zobrazí aj v náhľade. Zaujímavý úvodný obrázok vám tak pomôže zvýšiť atraktivitu vášho článku.

Obrázky skvele doplnia obsah článku a vzbudia v čitateľoch záujem ho otvoriť. Prvý obrázok sa zároveň zobrazí aj v náhľade. Zaujímavý úvodný obrázok vám tak pomôže zvýšiť atraktivitu vášho článku.

Obrázky skvele doplnia obsah článku a vzbudia v čitateľoch záujem ho otvoriť. Prvý obrázok sa zároveň zobrazí aj v náhľade. Zaujímavý úvodný obrázok vám tak pomôže zvýšiť atraktivitu vášho článku.