Historické sýpky

17.05.2020

K obidvom kaštieľom v obci patria mohutné historické sýpky. Sú to masívne trojpodlažné, podpivničené objekty postavené v 18. storočí. Upútajú hrúbkou múrov (na prízemí takmer celý meter) a klenbovými stropmi. Pôvodne slúžili ako strategické zásobárne obilia pre celé panstvo. Pod sýpkami sa nachádzajú priestranné, hlboké pivnice, ktoré pôvodne slúžili ako obrovské chladničky na uskladnenie rôznych druhov potravín (vína a mäsa). Podľa toho sa im hovorilo "ľadovňe". V zimných mesiacoch furmani do pivníc navozili z Torysy veľké kvádre ľadu, ktoré ukladali vo viacerých vrstvách a postupne ich zasoľovali. Tak sa v pivniciach vytvorila hrubá homogénna vrstva ľadu, ktorá vydržala až do nasledujúcej zimy. V časoch Slovenského štátu boli v sýpke na "Paradnom dvore" sústreďovaní občania židovského a rómskeho pôvodu pred deportáciou do koncentračných táborov. Po vojne sýpky a pivnice využívalo miestne JRD na uskladnenie úrody obilia a zemiakov. Celá úroda zemiakov sa do pivníc sypala po drevených žľaboch ústiacich k vetracím oknám tzv. "ľochi". V období socializmu pivnice slúžili taktiež ako kryty CO. V súčasnosti je v sýpke na Paradnom dvore sklad starožitností. Priestory sýpky pri základnej škole slúžia ako sklady a hasičská zbrojnica Dobrovoľného hasičského zboru Budimír.