Zaujímavosti

História, významné osobnosti, folklór...

Obec Budimír

Základné informácie o obci

Východoslovenská obec Budimír leží v centrálnej časti Košickej kotliny, 10 km severovýchodne od mesta Košice a 23 km južne od Prešova. Je začlenená do Košického kraja, do okresu Košice-okolie. V rámci tradičných regiónov Slovenska je začlenená do regiónu Šariš (Dolný Šariš).


Najstaršia časť obce bola založená na jednom z výbežkov pravostrannej línie pahorkatiny nad riekou Torysa. Táto terasovitá vyvýšenina ohraničená strmými stráňami je vytvorená naplaveninami a usadeninami rieky a jej prítokov z obdobia treťohôr a štvrtohôr. Obec má pomerne výhodnú geografickú a strategickú polohu. Nad obcou sa vypína kopec Viničná, ktorý je nadmorskou výškou 408 m najvyšším bodom v celom okolí. Zo strategického pohľadu sa obec v minulosti nachádzala na významnej obchodnej ceste (sever - juh) spájajúcej Balt s Balkánom. Toryským údolím viedla frekventovaná obchodno-vojenská krajinská cesta, ktorá bola dôležitou spojnicou medzi dvomi, v stredoveku významnými kráľovstvami: Poľským a Uhorským.

V súčasnosti je situovaný na rozhraní dvoch krajov - Prešovského a Košického a zároveň troch okresov (Prešov, Košice - okolie a Košice - mesto).

K 31.12.2019 žilo v obci 1227 obyvateľov s trvalým pobytom. Starostom obce je od roku 2010 (3. volebné obdobie), Mgr. Vojtech Staňo.

Obec Budimír je členom ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) a Združenia obcí Toryského miniregiónu.