Rímskokatolícky kostol

17.05.2020

Predpokladáme, že kostol stál už na začiatku 14. storočia. V zmienke o kostole z roku 1666 sa píše, že je tu schátralý kamenný kostol. Zachované záznamy z rokov 1656-1722 hovoria o tom, že vplyvom zmien náboženskej skladby obyvateľstva počas stavovských povstaní striedavo užívali katolíci, kalvíni aj luteráni. Po tomto zdĺhavom striedaní získali kostol v polovici 18. storočia opäť katolíci. V roku 1745 bol kostol zbarokizovaný, ďalšie prestavby a úpravy boli v roku 1787 a 1900. Drobné úpravy boli prevedené aj v rokoch 1930, 1940. Generálna oprava kostola v roku 1968 odstránila vonkajšiu fasádnu architektúru. Fasáda bola riešená na spôsob neoklasicistickej úpravy s farebne tónovanými lizénami a lizénovým rámovaním. Z pôvodného oltárneho zariadenia sa do dnešnej doby nič nezachovalo. Rezbárske práce a nástenné maľby boli pri generálnej oprave kostola odstránené. Ďalšie drobné úpravy boli prevedené v roku 1978 a 1988. Interiér kostola bol doplnený novým oltárnym zariadením a obrazmi.