Mladší kaštieľ 

17.05.2020

Múzeum historických hodín

Architektonicky pozoruhodný objekt kaštieľa v Budimíre je svojou polohou a impozantnosťou dobre viditeľný v smere príchodu od Košíc. Nachádza sa neďaleko odbočky z diaľnice spájajúcej Košice s Prešovom v juhovýchodnej časti obce Budimír, ležiacej v Košickej kotline v údolí rieky Torysy. Je zapísaný v Zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok SR (NKP č. 414/0).

Budovu kaštieľa postavili v druhej tretine 18. storočia Ujházyovci ako klasicistickú tereziánsku stavbu s neskoršími vnútornými úpravami z roku 1812. Dvojpodlažná trojtaktová budova s deväťosovou hlavnou fasádou zaujme najmä trojhranným štítom s architektonicky cenným plastickým erbom. Budova kaštieľa je vsadená do francúzskeho parku s oplotením v klasicistickom slohu.

Kaštieľ do roku 1938 slúžil ako panské sídlo šľachtickej rodiny Ujházy. Od roku 1938 sa nájomcom Ujházyho veľkostatku s kaštieľom stal Ladislav Zähler, ktorý bol židovského pôvodu. Počas 2. sv. vojny bol spolu s rodinou deportovaný do koncentračného tábora, kde všetci zahynuli. Kaštieľ sa stal sídlom finančnej stráže, žandárskej stanice a pasovej kontroly, keďže obec sa ocitla v pozícii pohraničnej obce.

Po vojne prešiel objekt do správy štátu. Objekt mal do roku 1985 niekoľkých majiteľov, časť slúžila Technickému múzeu ako depozitár, časť miestnej škole. V 60. rokoch minulého storočia získalo suterénne priestory Technické múzeum v Košiciach pre svoje depozitáre. V roku 1985 pristúpilo k jeho celkovej rekonštrukcii, ktorá vrátane parkových úprav trvala päť rokov. Dnešnú podobu kaštieľ získal v roku 1990, kedy bola verejnosti sprístupnená prvá múzejná expozícia.

V súčasnosti je v kaštieli prezentovaná stála Expozícia historických hodín s vybranou kolekciou exponátov hodín zo zbierkových fondov Slovenského technického múzea a Východoslovenského múzea v Košiciach. Táto expozícia je zameraná na históriu merania času a sú v nej zastúpené hodiny vežové, nástenné, rámové, vreckové, ako aj rôzne typy stolných hodín. Medzi najzaujímavejšie exponáty Expozície historických hodín patrí kolekcia vreckových hodín zo 17. a 18. storočia.

Unikátmi expozície sú francúzske hodiny, tzv. Boulle, z roku 1720, mosadzné nástenné hodiny z roku 1760 z dielne košického hodinára Lehnera, najstaršie vreckové hodinky, tzv. norimberské vajce, z roku 1630, alebo legendárne hodiny vyrobené z meissenského porcelánu. Zberateľov i znalcov potešia hodiny a mechanizmy značiek Omega, Cartier, BREGUET á Paris, VAUCHEZ á PARIS. V Expozícii historických hodín získate nielen informácie o vystavených exponátoch, o histórii merania času, ale i zaujímavosti o minulosti a prítomnosti kaštieľa.

Expozícia je inštalovaná v pôvodnom reprezentačnom máshauze kaštieľa so zachovanou empírovou výzdobou stropu. Návštevníka zaujme doplnenie expozície dobovým mobiliárom, obrazmi a bytovými doplnkami, ktorý dotvára celkovú predstavu o bytovej kultúre 19. storočia.

Rozsiahly zbierkový fond Slovenského technického múzea vytvára bohaté predpoklady pre inštalovanie menších ucelených kolekcií exponátov zo zbierkového fondu Slovenského technického múzea.

Kaštieľ v Budimíre je vyhľadávaným miestom konania rozmanitých podujatí a aktivít múzejného charakteru. Vo výstavných priestoroch kaštieľa sa strieda pestrá paleta galerijných aktivít zameraná nielen na dejiny techniky, ale i na históriu, umenie a zberateľstvo. Pravidelne sú vystavované diela súčasného výtvarného umenia a fotografie.

Atraktívne prostredie kaštieľa, jeho interiéry i francúzsky park, ale najmä aktuálne expozično-výstavné podujatia, sú dobrým predpokladom pre kultúrne vyžitie i oddych počas jeho návštevy.

Adresa: Budimír 6, 044 43  Budimír

Telefón: +421 55 69 582 94

Mobil: +421 918 965 700

E-mail: kastiel.budimir@stm-ke.sk

Otváracie hodiny:

Nedeľa, Pondelok: zatvorené (každá 1. nedeľa v mesiaci vstup voľný)

Utorok - Sobota: 9:00 - 17:00  h

Posledný vstup o 16:30 h

Vstupné:

Dospelí návštevníci: 2,00 €

Žiaci, študenti SŠ, ISIC, ITIC, vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov: 1,00 €

Rodinná vstupenka, min. 1 dospelý. Max spolu 5 osôb: 3,00 €

Výstavy (jednotné vstupné, ak nie je určené inak): 1,00 €

Deti predškolského veku, ZŤP, seniori nad 70, zamestnanci MK SR, držitelia preukazu Zväzu múzeí, ICOM karty, Press, SSN: zadarmo

Web: