Barokové sochy

17.05.2020

V obci sa ešte v nedávnej minulosti nachádzali tri pomerne vzácne historické barokové sochy: sv. Florián, sv. Vendelín a sv. Donat. V súčasnosti je iba jedna z nich, a to socha sv. Floriána inštalovaná na pôvodnom mieste. Všetky tieto plastiky sú vytvorené z pieskovcového kameňa. Podľa analýz všetky tri plastiky pochádzajú od toho istého autora, s najväčšou pravdepodobnosťou od Johanna Antona Kraussa. Tento predpoklad vychádza z datovania vzniku sôch do rokov 1760 - 1780 a opiera sa o zhodu v rukopise tohto umelca. Jeho tvorba z druhej polovice 18. storočia je na Slovensku najlepšie prezentovaná v sochárskej výzdobe Jasovského premonštrátskeho kláštorného kostola. Všetky plastiky tohto autora sú dôkazom vysokej úrovne barokového sochárstva na Slovensku, čerpajúceho motívy z rakúsko-bavorského okruhu.

Baroková socha sv. Floriána

Je umiestnená na vysokom podstavci a je voľne predstavená pred západným priečelím fasády renesančnoklasicistického kaštieľa na "Paradnom dvore". Predstavuje sv. Floriána ako patróna hasičov, ktorý z vedra leje prúd vody na maketu horiacej stavby. Vznik tejto plastiky je datovaný do obdobia rokov 1760 - 1770. Po celkovom zreštaurovaní začiatkom 80. rokov minulého stor. je socha v súčasnosti inštalovaná na pôvodnom mieste a je relatívne v dobrom stave. Socha sv. Floriána je národnou kultúrnou pamiatkou.

Socha sv. Vendelína

Socha stála pred odstránením v súkromnej ovocnej záhrade, kde sa kedysi nachádzal rozsiahly hospodársky dvor patriaci ku mladšiemu klasicistickému kaštieľu v "Čemeňu". Socha stála s najväčšou pravdepodobnosťou uprostred nádvoria, ktoré obklopoval komplex hospodárskych budov (ovčiareň, majer, sýpka a budovy určené na bývanie pre služobníctvo - "magadzini komencijašoch"). Sv. Vendelín sa zvyčajne zobrazoval ako patrón ovčiarov a chovateľov dobytka s palicou, pastierskou kapsou, psom, dobytkom a pod. Plastika budimírskeho sv. Vendelína má pastiersku kapsu a pri nohách položenú biskupskú tiaru. Plastike pred odstránením chýbali obidve ruky od zápästia a mala poškodený klobúk. Celkovo však bola pomerne v dobrom stave.

Socha sv. Donata

Sv. Donat sa zvyčajne zobrazoval ako patrón roľníkov. Aj budimírska plastika bola pôvodne situovaná uprostred polí, na okraji dediny pri ceste do Košíc. Doteraz sa táto lokalita nazýva "Za svatim". Po násilnom poškodení sochy (hrubým spôsobom boli svätcovi odlomené obidve ruky povyše lakťov a hlava), bolo torzo plastiky v 50. rokoch minulého storočia prevezené a následne provizórne inštalované na starom cintoríne. Zo starého cintorína bola plastika odstránená v 70. rokoch minulého storočia

Sochy sv. Vendelína a sv. Donata sú umiestnené v staršom kaštieli "Florián". Obec Budimír má záujem dať sochy odborne zreštaurovať.