Odhalenie pamätnej tabule osloboditeľom v obci Budimír

14.10.2021